باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان واحد میمه


از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامی بخش مهمی از رسالت آموزش و پرورش فرزندان میهن اسلامی را عهده دار می باشد و با توجه به اهمیت رشد و شکوفایی استعدادهای جوان کشور؛ شناسایی جوانان مستعد، حمایت، تقویت و هدایت آنها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقیت ها و نوآوری های آنان تأثیر بسزایی در نیل به اهداف این دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامی از پاییز سال ۱۳۷۸ با تأسیس باشگاه پژوهشگران جوان در تمامی واحدهای خود در تلاش است تا تسهیلات و امکانات ویژه ای را از این طریق در اختیار جوانان خلاق، کارآفرین، مؤلف و علاقمند به پژوهش فراهم سازد.

 


 
  عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
شرایط عضویت
مزایای عضویت
اساسنامه باشگاه
آیین نامه تسهیلات