تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه


ثبت نام

97/11/06

لغایت

97/11/08

ورودی های 95 و ماقبل
ثبت نام

97/11/09

لغایت

97/11/11

ورودی های 96 و 97
ثبت نام

 

تمام ورودی ها
شروع کلاس ها

97/11/13

تمام ورودی ها
حذف و اضافه

97/11/27

لغایت

97/11/29

ورودی های 95 و ماقبل
حذف و اضافه

97/11/30

لغایت

97/12/02

ورودی های 96 و 97
پایان کلاس ها 98/03/23 تمام ورودی ها
امتحانات پایان ترم 98/03/25 لغایت 98/04/06  

تذکرات:

ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.iaumeymeh.ac.ir انجام می گیرد و دانشجو موظف است پس از انجام انتخاب واحد طبق ضوابط نسبت به واریز شهریه به صورت الکترونیکی اقدام و جهت اخذ تائیدیه به امور شهریه واحد مراجعه نماید.

سامانه ثبت نام