تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه


ثبت نام

98/11/05

لغایت

98/11/07

ورودی های 96 و ماقبل
ثبت نام

98/11/08

لغایت

98/11/10

ورودی های 97 و 98
 

 

 
شروع کلاس ها

98/11/12

تمام ورودی ها
حذف و اضافه

98/11/26

لغایت

98/12/01

 
 

 

 
پایان کلاس ها 99/03/22 تمام ورودی ها
امتحانات پایان ترم 99/03/24 لغایت 99/04/05  

تذکرات:

ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.iaumeymeh.ac.ir انجام می گیرد و دانشجو موظف است پس از انجام انتخاب واحد طبق ضوابط نسبت به واریز شهریه به صورت الکترونیکی اقدام و جهت اخذ تائیدیه به امور شهریه واحد مراجعه نماید.

سامانه ثبت نام