تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم اول 1400-1399

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه 

 

  1. زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان استان اصفهان در سامانه آموزشیار به شرح زیر خواهد بود.

نوبت دوم

نوبت اول

ورودی

تاریخ / روز

از ساعت 22 لغایت 6 صبح روز بعد

از ساعت 15 لغایت 21

ورودی 96 و ماقبل

سه شنبه 25/06/99

از ساعت 22 لغایت 6 صبح روز بعد

از ساعت 15 لغایت 21

ورودیهای97و 98

چهارشنبه 26/06/99

 


تذکرات:

ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشیارسایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://edu.iau.ac.ir انجام می گیرد و دانشجو موظف طبق چارت رشته خود و با رعایت پیشنیاز و همنیازدروس خود را اخذ نماید و پس از انجام انتخاب واحد طبق ضوابط نسبت به واریز شهریه به صورت الکترونیکی اقدام و جهت اخذ تائیدیه به امور شهریه واحد مراجعه نماید.

سامانه ثبت نام