تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 99-98

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه


ثبت نام

98/06/09

لغایت

98/06/11

ورودی های 95 و ماقبل
ثبت نام

98/06/12

لغایت

98/06/14

ورودی های 96 و 97
ثبت نام

98/06/15

لغایت

98/06/18

تمام ورودی ها
شروع کلاس ها

98/06/23

تمام ورودی ها
حذف و اضافه

98/07/06

لغایت

98/07/11

ورودی های 95 و ماقبل
حذف و اضافه

98/07/06

لغایت

98/07/11

ورودی های 96 و 97
پایان کلاس ها 98/10/12 تمام ورودی ها
امتحانات پایان ترم 98/10/14 لغایت 98/10/26  

تذکرات:

ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.iaumeymeh.ac.ir انجام می گیرد و دانشجو موظف است پس از انجام انتخاب واحد طبق ضوابط نسبت به واریز شهریه به صورت الکترونیکی اقدام و جهت اخذ تائیدیه به امور شهریه واحد مراجعه نماید.

سامانه ثبت نام